Free cookie consent management tool by TermsFeed

Termeni si Conditii

Articolul 1 - Definiții 
Contract: contractul de vânzare sau contractul de închiriere dintre PALMEX CM și Client;
Container(e): container(e), unități de birou și alte aplicații pentru containere, interiorul acestora, piesele, inventarul și instalațiile și toate produsele și serviciile aferente, așa cum este specificat de PALMEX în (anexele) Acordului;
Livrare: momentul la care, în conformitate cu Contractul de vânzare sau Contractul de închiriere, PALMEX CM transferă proprietatea sau dreptul de utilizare al Containerului(lor) către Client
Perioada de închiriere: perioada cuprinsă între data Livrării și prima zi următoare zilei în care Containerul(urile) sunt returnate către PALMEX CM;
Proiecte Container: PALMEX CM realizează sau construiește aplicații speciale ale Container(elor) la instrucțiunile Clientului, care includ proiectarea, construirea, reconstrucția, mobilarea sau amplasarea acestora, legarea lor între ele sau punerea lor adecvată sau disponibile pentru anumite scopuri;  

Articolul 2 - General 

Acești Termeni și Condiții Generale se aplică oricărei oferte, acorduri și alte relații juridice dintre PALMEX CM și Client în ceea ce privește vânzarea și închirierea Container(e) de către PALMEX CM . Cu excepția cazului în care părțile convin în mod expres altfel în scris, PALMEX CM respinge aplicabilitatea Termenilor și condițiilor generale ale Clientului.
Acești Termeni și Condiții Generale se aplică și tuturor Acordurilor cu PALMEX CM , pentru a căror îndeplinire sunt sau urmează să fie angajați terți.
Furnizorul este autorizat să modifice în orice moment acești Termeni și Condiții Generale.

Articolul 3 - Cotații și acord 
Toate ofertele și cotațiile PALMEX CM sunt fără obligații și revocabile, indiferent dacă această ofertă sau cotație conține un termen de acceptare. Imaginile, specificațiile, descrierile și numerele conținute în oferte și cotații nu sunt obligatorii. În ceea ce privește Container(e) și Piesele pentru Container fabricate de terți, PALMEX CM își rezervă în mod expres dreptul de a se baza pe toleranțele și garanțiile aplicabile pe care producătorul se poate baza față de PALMEX CM .

În cazul în care un Client solicită calități speciale și/sau specificații tehnice sau alte specificații cu privire la o comandă, acesta trebuie să le convină în mod expres cu PALMEX CM în scris. În toate celelalte cazuri, calitatea pe care o va livra PALMEX CM va fi cea descrisă în Termenii și Condițiile Generale.
O cotație combinată nu obligă PALMEX să furnizeze vreo parte din Container(e) inclus(e) în ofertă sau cotație pentru o proporție corespunzătoare din prețul cotat.  

Articolul 4 - Livrarea, Inspecția și Transferul Riscului 

Dacă nu s-a convenit în mod expres altfel, termenele de livrare cuprinse în ofertele PALMEX CM sunt orientative. Simpla expirare a termenului de livrare indicat nu constituie un eșec. Cu excepția cazului de abatere intenționată sau de neglijență gravă din partea PALMEX CM sau din partea angajaților directori ai PALMEX CM. PALMEX CM nu este responsabil pentru pierderile cauzate de depășirea termenelor de livrare.

Cu excepția cazului în care părțile convin altfel în scris, containerul (containerele) va fi livrat și returnat la un depozit din Romania care va fi desemnat de PALMEX CM . Dacă Acordul nu specifică un depozit, depozitul în cauză va fi depozitul PALMEX CM din Galati.
În cazul în care Containerul(ele) sunt livrate într-o locație diferită, PALMEX CM este autorizat să perceapă costuri de transport și livrare suplimentare. Clientul trebuie să ofere PALMEX CM sau transportatorului său acces deplin la locația (locațiile) de livrare relevante și să se asigure că condițiile de lucru și alte condiții din locație (locații) sunt sigure. Toate transporturile rutiere de Container(e) care urmează să fie efectuate de către PALMEX CM sau la instrucțiunile PALMEX CM sunt supuse Convenției CMR.

Dacă, la Livrare, Clientul refuză sau nu reușește să primească Containerul(e), PALMEX va fi autorizat să depoziteze Container(ele) pe cheltuiala și riscul Clientului.
Incercam sa va reconectam la Server...
Reincarcare
Incercam sa va reconectam la Server...
Reincarcare
Incercam sa va reconectam la Server...
Reincarcare
Nu v-am putut reconecta la Server. Va rugam accesati butonul Reincarcare. Reincarcare 🗙